Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ASHRAE готує новий стандарт для ЦОД

(24.03.2015)

ASHRAEАмериканська Асоціація інженерів з опалення, охолодження та кондиціювання повітря (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; ASHRAE) оголосила про початок відкритого обговорення проекту нового добровільного стандарту на основі консенсусу, що спрямован на підвищення енергоефективності дата-центрів і будинків для розміщення телекомунікаційного обладнання. Документ називається ASHRAE 90.4 P «Енергетичний стандарт для дата-центрів і будинків для розміщення телекомунікаційного обладнання». Відкрите обговорення його тексту триватиме до 30 березня 2015 року.

Пропонований стандарт був розроблений, щоб встановити мінімальні вимоги до енергоефективності дата-центрів і будинків для розміщення телекомунікаційного обладнання. Представлені в ньому керівні принципи повинні бути використані при проектуванні і будівництві таких будівель, а також для створення плану їх експлуатації і технічного обслуговування. Крім того, стандарт обумовлює використання локальних або віддалених генеруючих потужностей на базі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) для живлення інфраструктури ЦОД або будівель для розміщення телекомунікаційного обладнання.

Як зазначив Рон Джарнагін, голова технічного комітету ASHRAE, що веде розробку нового стандарту, останній призначений для використання спільно з документом ASHRAE / IES 90.1 «Енергетичний стандарт для будівель, виключаючи малоповерхові житлові будівлі». Цей документ фахівці ASHRAE розробляли спільно з колегами із Світлотехнічного інженерного товариства США (Illuminating Engineering Society; IES).

Розробники нового документа не мають наміру дублювати те, що вже міститься в тексті ASHRAE / IES 90.1. При цьому в новому стандарті будуть представлені додаткові критерії і керівні принципи, що стосуються спеціалізованих будівель на зразок великих і потужних дата-центрів.

Експерти відзначають, що будівлі ЦОД відрізняються від інших комерційних будівель двома важливими аспектами. По-перше, їх експлуатація передбачає значно більш високі навантаження на електромережу. По-друге, всередині них розгортається обладнання на базі швидко мінливих технологій (мова як про IT-системи, так і пов'язаному з ними обладнання для організації електроживлення / охолодження).

Очевидно, що ці відмінності вимагають принципово іншого регулювання мінімальних вимог ефективності для електричних і механічних систем, що підтримують підключення IT-обладнання. Тому основною метою розробників стандарту ASHRAE 90.4 P є створення передового підходу до проектування, будівництва і експлуатації спеціалізованих будівель. Цей підхід повинен бути як можна більш гнучким з точки зору впровадження технологічних змін, що можуть відбутися досить швидко.

Розробники стандарту ASHRAE 90.4 P також прийшли до висновку, що сучасні засоби моделювання у більшості своїй не володіють підтримкою всіх необхідних математичних моделей для точного і адекватного моделювання систем вентиляції, опалення та кондиціювання повітря (HVAC) і енергетичної інфраструктури ЦОД. У результаті використання представленої в стандарті ASHRAE / IES 90.1 голови номер 11 «Бюджет на енерговитрати» (Energy Cost Budget / ECB), що відбиває рекомендації з моделювання інфраструктури, було визнано недоцільним стосовно до ЦОД і будівель для розміщення телекомунікаційного обладнання.

Новий стандарт буде заснований на принципах розрахунку і використання коефіцієнта ефективності використання енергії (Power Use Effectiveness; PUE), згідно з визначеннями The Green Grid. Тим не менше, використання коефіцієнта PUE при проектуванні і будівництві ЦОД мало доцільно, так як ця метрика ґрунтується на даних, що одержуються при експлуатації тієї чи іншої серверної ферми. Тому фахівці ASHRAE збираються обмежити використання даної метрики лише експлуатаційним аспектом або адаптувати її для інших цілей, що грунтуються на рекомендаціях сторонніх експертів. Останні, як вже зазначалося вище, можуть направляти свої побажання та пропозиції на адресу ASHRAE з цього та інших питань до 30 березня.

При підготовці нового документу фахівці відповідного технічного комітету ASHRAE збираються звести до мінімуму ймовірність виникнення потенційних конфліктів між цим стандартом та іншими стандартами організації, що стосуються дата-центрів (головним чином у частині визначень).

Пропонований стандарт буде поширюватися на нові дата-центри та будівлі для розміщення телекомунікаційного обладнання або їх частині, і їх системи, прибудови / доповнення до дата-центрів та будівель для розміщення телекомунікаційного обладнання або їх частині, і їх системи, а також на зміни, що вносяться до системи і обладнання існуючих дата-центрів і будинків для розміщення телекомунікаційного обладнання.

 

Правила використання матеріалів сайту

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10