Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Технічні характеристики інтерфейсу (шлюзу) Mitsubishi Electric LMAP04-E


Умови роботи інтерфейсу (шлюзу) Mitsubishi Electric LMAP04-E

Назва
Опис
    Розміри
340 (висота) х 360 (ширина) х 59,6 (глибина) мм
    Вага нетто
3,3 кг
    Електроживлення
~ 220 - 240 В (50/60 Гц)
    Споживаний струм
50 мА (максімум)
    Навколишні
    умови
    Температура
    Робочий діапазон
От -15 до 43°С
    Діапазон зберігання
Від -20 до 60°С
    Вологість
Від 30% до 95% RH (без конденсату)
    Умови встановлення
У металевій шафі управління

 

Габаритні розміри інтерфейсу (шлюзу) Mitsubishi Electric LMAP04-E

Габаритні розміри інтерфейсу (шлюзу) Mitsubishi Electric LMAP04-E

 

Обладнання, що підключається

Модель
Функція (контроль/робота)
   CITY MULTI
   Серія S
O
   Серія Y
O
   Серія HP
O
   Серія R2
O
   Серія WY
O
   Серія WR2
O
   Серія HVRF
O
   Лоссней
O
   Модуль обробки ОА
O
   A-control блок (Mr. Slim)
O
(Потрібен адаптер)
   AK-control блок (Mr. Slim)
X
   K-control блок
X
   Кімнатний кондиціонер (RAC)
   Кондиціонер для будівлі (HAC)
O*1
(Потрібен адаптер)
   Бустерний блок повітря-вода / HEX блок повітря-вода
O
   Розподілена система подачі зовнішнього повітря
O


O: Підтримується; X: Не підтримується;
*1. Функції обмежені.

 

Характеристики мережі LonWorks

Назва
Опис
Мікроконтролер Neuron (Neuron chip)
FT3150-P20 (10 МГц)
Мережевий приймач-передавач
FT-X1 (Вільна топологія мережі 78 Кбит/с)
Характеристика
Середня продуктивність
2,5 транзакції/секунду
Максимальна продуктивність
50 транзакцій/секунду (протягом однієї секунди)

 

Всі моделі City Multi,
а також побутові системи M- і S-серії (new A-control),
напівпромислові кондиціонери MrSlim (A-control)
і припливно-витяжні агрегати Lossnay.

 

Управління:

- вкл/вим;
- блокування пульта;
- режим;
- цільова температура;
- швидкість вентилятору;
- вимкнути всі блоки.

 

Контроль:

- вкл/вим;
- блокування пульта;
- режим;
- цільова температура;
- температура у приміщенні;
- швидкість вентилятору;
- код несправності.

Шлюз для мережі LonWorks LMAP04-E

Примітки:
1. Для приладів LMAP04-E слід передбачити електроживлення (220 В).
2. Один прилад LMAP04-E розрахований на 50 внутрішніх блоків.
3. Якщо кількість внутрішніх блоків перевищує 50, то слід створити об'єднання зовнішніх блоків, в кожному з яких не більше 50 внутрішніх блоків. Для кожного з таких об'єднань встановлюється прилад Mitsubishi Electric LMAP04-E.

Список SNVT-змінних для індивідуального управління блоком або групою

(в документації додатково представлені SNVT-змінні для групових операцій, а також конфігураційні змінні)​


змін-
ної
Ім'я змінної
Вхід/
вихід
Об'єкти управління
CITY MULTI
MrSlim
LOSSNAY
Системи
«повітря-
вода»
взаємозв'язок
з внутрішнім
блоком
управління
з LonWorks
1n
  Включити/вимкнути
  nviOnOff_n (SNVT_switch)
вхід
• (*9)
2n
  Стан: включено/вимкнено
  nvoOnOff_n (SNVT_switch)
вихід
• (*9)
3n
  Встановити режим роботи
  nviMode_n (SNVT_hvac_mode)
вхід
• (*6)
• (*6)
   
• (*6)
4n
  Стан: режим роботи
  nvoMode_n (SNVT_hvac_mode)
вихід
   
5n
  Встановити цільову температуру
  nviSetP_n (SNVT_temp_p)
вхід
• (*6)
• (*6)
   
• (*6)
6n
  Стан: цільова температура
  nvoSetP_n (SNVT_temp_p)
вихід
• (*5)
• (*5)
   
• (*5)
7n
  Встановити цільову температуру (охолодження)
  nviCoolSetP_n (SNVT_temp_p)
вхід
• (*5)
       
8n
  Стан: цільова температура (охолодження)
  nvoCoolSetP_n (SNVT_temp_p)
вихід
• (*5)
       
9n
  Встановити цільову температуру (нагрів)
  nviHeatSetP_n (SNVT_temp_p)
вхід
• (*5)
       
10
  Стан: цільова температура (нагрів)
  nvoHeatSetP_n (SNVT_temp_p)
вихід
• (*5)
       
11n
  Встановити цільову температуру в автоматичному режимі
  nviAutoSetP_n (SNVT_temp_p)
вхід
• (*5)
       
12n
  Стан: цільова температура в автоматичному режимі
  nvoAutoSetP_n (SNVT_temp_p)
вихід
• (*5)
       
17n
  Встановити режим роботи LOSSNAY
  nviLCMode_n (SNVT_switch)
вхід
     
• (*3)
 
18n
  Стан: режим роботи LOSSNAY
  nvoLCMode_n (SNVT_switch)
вихід
     
• (*3)
 
19n
  Встановити швидкість вентилятору
  nviFanSpeed_n (SNVT_switch)
вхід
• (*6)
• (*6)
 
• (*6)
 
20n
  Стан: швидкість вентилятору
  nvoFanSpeed_n (SNVT_switch)
вихід
• (*6)
• (*6)
 
• (*6)
 
21n
  Блокувати вкл/вим з місцевого пульта
  nviProOnOff_n (SNVT_switch)
вхід
• (*7,8)
• (*7)
 
• (*7)
• (*7,8)
22n
  Стан: блокування вкл/вим з місцевого пульта
  nvoProOnOff_n (SNVT_switch)
вихід
• (*7,8)
• (*7)
 
• (*7)
• (*7,8)
23n
  Блокувати зміну режима з місцевого пульта
  nviProMode_n (SNVT_switch)
вхід
• (*7,8)
• (*7)
   
• (*7,8)
24n
  Стан: блокування зміни режиму з місцевого пульта
  nvoProMode_n (SNVT_switch)
вихід
• (7,8)
• (7)
   
• (7,8)
25n
  Блокувати зміну температури з місцевого пульта
  nviProSetP_n (SNVT_switch)
вхід
• (*7,8)
• (*7)
   
• (*7,8)
26n
  Стан: блокування зміни температури з місцевого пульта
  nvoProSetP_n (SNVT_switch)
вихід
• (*7,8)
• (*7)
   
• (*7,8)
27n
  Примусово відключити охолодження/нагрів
  nviThermoOff_n (SNVT_switch)
вхід
   
28n
  Стан: примусово відключено охолодження/нагрів
  nvoThermoOff_n (SNVT_switch)
вихід
   
29n
  Скидання індикації «Фільтр» (скидання напрацювання)
  nviFiltReset_n (SNVT_switch)
вхід
 
 
30n
  Час після скидання індикації «Фільтр» (напрацювання
  фільтра)
  nvoOnTime_n (SNVT_time_hour)
вихід
   
 
31n
  Температура у приміщенні (температура води)
  nvoSpaceTemp_n (SNVT_temp_p)
вихід
   
• (*11)
32n
  Стан: несправність
  nvoAlarm_n (SNVT_switch)
вихід
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
33n
  Код несправності
  nvoErrCode_n (SNVT_count)
вихід
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
34n
  Адреса несправного блоку
  nvoErrAdrs_n
вихід
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
• (*2)
35n
  Термостат вкл/вим (тип 1)
  nvoThermoSt_n (SNVT_state)
вихід
   
36n
  Термостат вкл/вим (тип 2)
  nvoThermo_n (SNVT_switch)
вихід
   
38n
  Код продуктивності
  nvoIcMdlSize_n (SNVT_count)
вихід
• (*4)
• (*4)
   
• (*4)
39n
  Номер групи
  nvoGroupNo_n (SNVT_count)
вихід
• (*10)
• (*10)
 
• (*10)
• (*10)


Примітки:
1. n — адреса внутрішнього блоку в мережі M-NET. Наприклад, «Включити/вимкнути внутрішній блок з M-NET адресою 20»: nvNo — 120, ім'я змінної — nviOnOff_020.
2. Попередні несправності не виводяться.
3. Дана можливість присутня не в усіх моделях внутрішніх блоків і припливно-витяжних агрегатів LOSSNAY.
4. Для отримання значення змінної використовуйте функції Poll і Fetch.
5. Інтервал опитування задається в конфігураційних параметрах.
6. Діапазон температур, режими роботи, кількість швидкостей вентилятору залежить від модифікації внутрішнього блоку.
7. Можливо використовувати з пультом управління МА-типу (наприклад, PAR-40MAA).
8. Для деяких моделей виробництва 2012р. допустимо використовувати пульт управління МЕ-типу (за исключеним спрощеного МЕ-пульта).
9. Припливно-витяжний агрегат LOSSNAY, що взаємопов'язаний з внутрішнім блоком, вмикається і вимикається синхронно з цим внутрішнім блоком.
10. Допускається використовувати з іншим системним контролером.
11. Значення відповідає температурі води для систем «повітря-вода».