Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Технічні характеристики AL контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J


Габаритні розміри AL контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J

Габаритні розміри AL контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J

Специфікація AL контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J

Параметр
Значення (опис)
Блок живлення
   24 В пост. струму ± 10%, 5 Вт
Інтерфейси
   Сигнальна лінія M-NET
   17 - 30 В пост. струму (еквівалентний індекс у мережі M-NET дорівнює 1/4)
Вхід
Канал
Датчик
Вимірюваний
параметр
Діапазон
вимірювань
Похибка
вимірювання
№1
   Pt100 (3-х дротовий)
Температура
-30 ~ +60°C
   ±0.3%FS ±0.1°C (*3) при 25°C
   4-20 мА пост. струму
Температура/
вологість
Задається
центральним
контролером
   ±0.5%FS ±0.1°C (*3) при 25°C
   ±0.5%FS ±0.1%RH при 25°C
   1-5 В пост. струму
   1-10 В пост. струму
№2
   4-20 мА пост. струму
Температура/
вологість
Задається
центральним
контролером
   ±0.5%FS ±0.1°C (*3) при 25°C
   ±0.5%FS ±0.1%RH при 25°C
   1-5 В пост. струму
   1-10 В пост. струму
Вихід
Помилка датчику -
вихід за максимальне
або мінімальне значення
(сухий контакт)
   Здатність навантаження:
   макс.: 24 В пост. струму, 5 Вт
   мін.: 5 В пост. струму, 2 мВт
   * Не допускається прикладати зовнішню змінну напругу.
Взаємопов'я-
зана робота
   Можлива організація взаємозалежної роботи пристроїв, що підключені до сигнальної лінії M-NET, з зовнішніми датчиками. (*4)
Умови
експлуатації
і зберігання
   Температура
   Діапазон робочих температур: 0 ~ +40°C
   Температура зберігання: -20 ~ +60°C
   Вологість
   30 - 90% (не допускається конденсація)
Розміри
   200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм
Вага
   0.6кг
Внутрішній
годинник
   При відключенні електроживлення внутрішнє джерело живлення підтримує хід годинника протягом 1 тижня.
   Для зарядки джерела потрібен 1 день. Заміна джерела не передбачається.


Примітки:
1. Навантаженням для сигнальної лінії в AL контролері Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J є тільки периферійні ланцюги M-NET. Тому індекс споживаної потужності не великий, він дорівнює 1/4 (аналогічно ME пульту управління).
2. Перед використанням контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J слід виконати початкові налаштування за допомогою DIP-перемикачів.
3. В помилку вимірювання вносять вклад помилка зміни самого контролера Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J, датчика, а також слід брати до уваги з'єднувальні кабелі.
Помилка вимірювання дорівнює a%FS (повна шкала) = a% х ([верхня межа діапазону вимірювань] - [нижня межа діапазону вимірювань]).
4. Взаємопов'язана робота кондиціонерів Mitsubishi Electric з зовнішніми датчиками налаштовується за допомогою діагностичного приладу Mitsubishi Electric CMS-MNG-E.
5. У клемних колодках використовуються гвинти М3 і М3.5 (ISO метрична різьба).

Обмеження:
1) У зоні управління одного центрального контролера AE-200E/AE-50E/EW-50E може бути підключеними 50 AL контролерів Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J. Сумарна кількість внутрішніх блоків і AL контролерів Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J не повинна перевищувати 50.

контролер Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J

Позначення:
(1) Канал 1 підключення датчика температури або вологості
(2) Канал 2 підключення датчика температури або вологості
(3) Помилка датчика у каналі 1 (вихід за максимальне/мінімальне значення)
(4) Помилка датчика у каналі 2 (вихід за максимальне/мінімальне значення)

Примітки:
1. Контролер AE-50E не може використовуватися без центрального контролера AE-200E. AE-50E використовується тільки у якості масштабуючого контролера для підключення більше 50 внутрішніх блоків до системи управління AE-200E.
2. Заземлення екрана сигнальної лінії центральних пультів (M-NET) повинно проводитися в одній єдиній точці - на блоці живлення. Якщо живлення в лінію центральних пультів видає зовнішній блок (крім PUMY-SP V/YKM і PUMY-P V/YKM4), то екран з'єднується з корпусом на цьому блоці. Заземлення екрана міжблочної лінії зв'язку внутрішніх блоків робиться на відповідному зовнішньому блоці (клемна колодка ТВ3).
3. Якщо контролер аналогових входів Mitsubishi Electric PAC-YG63MCA-J підключений до міжблочної сигнальної лінії зовнішнього блоку, то при відключенні даного блоку (наприклад, для обслуговування) порушиться взаємодія центрального контролера Mitsubishi Electric AE-200E / EW-50E і контролера аналогових входів

 

Підключення зовнішніх ланцюгів

PAC-YG63MCA-J

 

Примітка:
До каналу 1 допускається підключати аналогові датчики 4 типів: Pt100, 4-20 мА пост. струму, 1-5 В пост. струму або 0-10 В пост. струму
2. До каналу 2 допускається підключати аналогові датчики 3 типів: 4-20 мА пост. струму, 1-5 В пост. струму або 0-10 В пост. струму
3. Для підключення датчиків слід використовувати кабель, що вказаний в їх специфікації. При цьому довжина кабелю не повинна перевищувати 12 м. Рекомендується використовувати екранований кабель, екрановане обплетення якого слід підключати до клеми FG приладу PAC-YG63MCA.