Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Технічні характеристики стандартного ME-пульта управління Mitsubishi Electric PAR-F27MEA

Габаритні розміри стандартного ME-пульта управління Mitsubishi Electric PAR-F27MEA

Габаритні розміри стандартного ME-пульта управління

Функції стандартного ME-пульта управління Mitsubishi Electric PAR-F27MEA

A: кожен блок;   B: кожна група;   C: кілька об'єднань;   D: поповерхово;   E: кілька груп;   F: неможливо.

Параметр
Опис
Управління
Моніторинг
Вкл/вим
  Включення і вимикання групи.
B
B
Зміна режиму
  Перемикання між режимами охолодження/осушення/авто/вентиляція/опалення. Наявність
  режиму залежить від типу системи. Режим «Авто» тільки для систем City Multi R2 і WR2.
B
B
Уставка температури
  Встановлюється температура для групи. Діапазон уставки температури:
    Охолодження/осушення: 19°С - 30°С (14°С - 30°С)
    Опалення: 17°С - 28°С (17°С - 28°С)
    Авто: 19°С - 28°С (17°С - 28°С)
  ( ) Значення в дужках вказані для PEFY-VML/VMR/VMS/VMH-E при встановленні перемикача
  SW7-1 у положення ON (крім PEFY-P-VMH-E-F).
B
B
Уставка швидкості
вентилятору
  Для моделей з 4 швидкостями: вис/сер-2/сер-1/низ
  Для моделей з 3 швидкостями: вис/сер/низ
  Для моделей з 2 швидкостями: вис/низ
  Уставка швидкості вентилятору залежить від моделі.
B
B
Уставка напрямку
подачі повітря
  Напрямок подачі повітря: 4 напрямки, хитання, автовибір положення. Жалюзі
  вкл/вим. Уставка напрямку подачі повітря залежить від моделі внутрішнього блоку.
B
B
Блокування
місцевого пульта
  Заборона окремих функцій пульта управління Mitsubishi Electric PAR-F27MEA: (вкл/вим,
  зміна режиму, зміна цільової температури, скидання індикації «Фільтр»). Якщо прийнята
  команда заборони функцій від центрального пульта, то з'являється напис „CENTRALLY
  CONTROLLED”.
F
B
Заборона режимів
(охолодження заборонено/
опалення заборонено/
охолодження-опалення
заборонені)
  При встановленні з системного пульта заборонені операції для наступних режимів:
  При заборону режиму охолодження: охолодження, осушення, авто.
  При заборону режиму опалення: опалення, авто.
  При забороні режиму охолодження-опалення: охолодження, опалення, осушення, авто.
F
B
Температура повітря
на вході у блок
  Вимірюється температура повітря на вході у внутрішній блок (тільки якщо блок включений).
F
B
Помилка
  У разі виникнення проблем в системі на пульті управління Mitsubishi Electric PAR-F27MEA
  відображається код несправності та адреса блоку.
F
A
Таймер
  3 вбудованих таймера.
  1) Програмоване включення і вимикання протягом дня.
  2) Програмоване щоденне включення і вимикання.
  3) Автоматичне відключення через 0:30, 1:00, 1:30, 2:00 ... 4:00. Таймер автовимкнення
  починає відлік після наступного включення блоку.
B
B
Тестовий запуск
  Включення системи у тестовому режимі.
B
B
Вентагрегат Лоссней
  До 16 внутрішніх блоків можуть складати групу, що взаємодіє з вентагрегатом
  Lossnay. Встановлюється тільки швидкість вентилятора: висока, низька, виключений (режим
  роботи не перемикається).
B
B
Обмеження діапазону
цільових температур
  Встановлюється обмеження діапазону цільових температур у режимах охолодження, опалення
  і автоматичний.
B
B
Блокування усіх
функцій (автоблокування)
  Включення/вимикання блокування наступних функцій:
  1) блокуються всі кнопки;
  2) блокуються всі кнопки, крім ВКЛ/ВИМ.
B
B