Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


<p align="center"><font color="#045a95"><strong>Liebert EFC</strong><br />Високоефективний модуль непрямого<br />природного випарного охолодження</font></p>

Liebert EFC

Високоефективний модуль непрямого природного випарного охолодження Liebert EFC від 100 до 350 кВт


В модулях охолодження Liebert EFC застосовуються найбільш сучасні промислові технології. Система об'єднує в собі повітряний теплообмінник непрямої дії і технологію випарного охолодження.

Модуль Liebert EFC знижує температуру повітря за допомогою випарного охолодження. Процес полягає в випаровуванні води під тиском, в результаті якого відбувається охолодження навколишнього повітря. За допомогою цієї технології модуль непрямого природного випарного охолодження Liebert EFC дозволяє отримати значення коефіцієнта pPUE (ефективність використання потужності) на рівні 1,03, таким чином забезпечуючи високий рівень енергоефективності та мінімізуючи експлуатаційні витрати.

Опис модуля охолодження Liebert EFC
Зовнішній вигляд модуля охолодження Liebert EFC