Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії установки технологічного охолодження Menerga Adcoolair 75

Непряме вільне охолодження при низьких температурах зовнішнього повітря
Тепле технологічне повітря відводиться з приміщення витяжним вентилятором, і направляється через асиметричний перехреснотечійний рекуператор. Для відводу тепла від технологічного повітря в рекуператор направляється потік зовнішнього повітря по повітряному каналу, відокремленому стінкою від потоку витяжного повітря. Технологічне повітря охолоджується в теплообміннику завдяки холодному припливному повітрю. Об'ємна витрата зовнішнього повітря регулюється у залежності від його температури: при зниженні температури зовнішнього повітря зменшується також і його об'ємна витрата. При цьому немає необхідності використовувати «адіабатичне» випарне охолодження і компресорну холодильну установку.
 
Adcoolair 75 Непряме вільне охолодження при низьких температурах зовнішнього повітря
 
Адіабатичне охолодження при середніх температурах зовнішнього повітря
Технологічне повітря охолоджується непрямим «адіабатичним» випарним охолодженням. При цьому немає необхідності використовувати компресорну холодильну установку. Процес адіабатичного охолодження може відбуватися також і при низьких температурах зовнішнього повітря. Завдяки цьому кількість зовнішнього повітря для охолодження можна знизити, і тим самим зменшити споживану потужність вентиляторів установки Menerga Adcoolair 75.
 
Adcoolair 75 Адіабатичне охолодження при середніх температурах зовнішнього повітря
 
Режим охолодження при високих температурах зовнішнього повітря
Під час експлуатації у літній період при дуже високих температурах зовнішнього повітря до «адіабатичного» охолоджуючого випаровуванню додатково підключається компресорна холодильна установка, яка оснащена регульованими по продуктивності гвинтовими компресорами. На першому етапі зовнішнє повітря зволожується і завдяки випаровуванню води охолоджується. Охолоджене зовнішнє повітря побічно охолоджує тепле технологічне повітря в рекуператорі. Технологічне повітря при цьому сильно охолоджується, але не зволожується. На другому етапі технологічне повітря охолоджується до необхідної температури припливного повітря, проходячи через випарник. Тепло від технологічного повітря відводиться викидним повітрям. Так як «адіабатичне» випарне охолодження дає близько 50% необхідної холодопродуктивності, то компресорна холодильна установка Menerga з безступінчатим регулюванням спроектована відповідно на 50% від загальної холодопродуктивності. Це дозволяє працювати з мінімальними втратами тиску в випарнику і конденсаторі.
 
Adcoolair 75 Режим охолодження при високих температурах зовнішнього повітря
 
Опціонально: байпас викидного / зовнішнього повітря
Щоб уникнути осушення технологічного повітря, зовнішнє повітря може попередньо підігріватися через вбудований байпас викидного / зовнішнього повітря. Завдяки цьому запобігається конденсація вологи витяжного повітря в рекуператорі установки Menerga Adcoolair 75.
 
Adcoolair 75 байпас викидного зовнішнього повітря
 
Опціонально: конденсатор гарячої води
Тепло, що утворюється при проходженні технологічного повітря у випарнику, може використовуватися через конденсатор гарячої води для опалення або гарячої води для господарських потреб. Вбудована компресорна холодильна установка працює у цьому режимі в якості теплового насосу. При цьому у разі потреби тепла від теплового насоса система управління в будь-який момент забезпечить включення даного конденсатора.
 
Adcoolair 75 конденсатор гарячої води