Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії осушувачів повітря Menerga Drysolair 11

 
Режим рециркуляції
 
У режимі рециркуляції проводиться двоступеневе осушення вологого повітря, після чого вже сухе повітря у якісті припливного повітря знову подається в приміщення. Витяжне повітря попередньо охолоджується і осушується в пластинчастому теплообміннику.
 
Осушення припливного повітря відбувається шляхом його охолодження нижче точки роси в випарнику теплового насосу. Потім осушене таким чином повітря знову нагрівається в конденсаторі теплового насосу теплом, яке було получено при охолодженні, після чого доводиться до необхідного стану. Завдяки попередньому охолоджуванню осушуваного повітря в пластинчастому теплообміннику осушувач повітря працює з істотно меншою продуктивністю компресора і тим самим з меншим споживанням електроенергії, ніж у разі використання лише теплового насосу. Вбудований бай-пас здійснює швидке і точне управління і налаштування на параметри витяжного повітря. Завдяки цьому холодопродуктивність безперервно налаштовується на необхідні значення.
Опис принципу дії осушувачів повітря Menerga Drysolair 11
 
Питома витрата електроенергії на осушення
 
Осушувач Menerga Drysolair 11 сягає питомої витрати електроенергії на осушення набагато меншої, ніж 500 Вт•год/кг. Таким чином, витративши 1 кВт•год електроенергії, можна видалити з рециркуляційного повітря більше 2 кг вологи. Класичні схеми без вбудованого теплообмінника досягають значень витрати електроенергії, що перевищують 1000 Вт•год/кг.
 
Menerga Drysolair 11