Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії утилізатора тепла стічної води Menerga AquaCond 44

Menerga AquaCond 44

Завданням теплоутилізаторів Menerga AquaCond 44 є ефективний нагрів холодної проточної води до температури води, необхідної для господарських потреб. При цьому в якості джерела тепла служить енергія теплої стічної води. Передача тепла відбувається завдяки комбінуванню рекуперативного теплообмінника з тепловим насосом.

Тепла стічна вода протікає спочатку через рекуператор, а потім через випарник теплового насосу. У протилежному напрямку, розділяючись стінкою теплообмінника, тече така ж кількість проточної води спочатку через рекуператор, а потім через конденсатор теплового насосу. У рекуператорі відбувається передача більшої частини тепла, що міститься у стічній воді, до холодної проточної води. Цей процес здійснюється противотечійним засобом і не вимагає витрати енергії.

 

В випарнику теплового насосу від стічної води відводиться остаточна частина тепла та передається вже гарячій проточній воді в конденсаторі теплового насосу. Завдяки оптимальному налаштуванні окремих компонентів утилізатора тепла стічних вод Menerga AquaCond 44, коефіцієнт ефективності нагріву досягає значення 11.

Змінювана геометрія поперечного перерізу каналів стічних вод забезпечує рівномірні і високі швидкості течії води. Це зменшує відкладення бруду в трубках теплообмінника і тим самим підвищує його ККД вже за рахунок конструкції. Незважаючи на рівномірну течію води, існує ймовірність утворення відкладень мила, жиру та інших речовин, розчинених у теплій стічній воді, які осідають на стінках теплообмінника у фазі охолодження.

 

Якщо стічні води містять органічні забруднення, то це може призвести до зростання числа бактерій і утворенню гнильного органічного мулу (шламу) на теплообмінних поверхнях рекуператора Menerga. Щоб запобігти цьому явищу, по каналах стічної води за допомогою автоматичної системи очищення теплообмінника через певні інтервали часу рухаються очисні кульки. Очисні кульки зчищають забруднення, що знаходяться на стінках труб, і запобігають нашаровуванню мулу на поверхнях рекуператора.