Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії кліматичної установки Menerga Adconair 76

Режим роботи у зимовий період
При низьких температурах зовнішнього повітря установка Menerga Adconair 76 повністю працює в режимі рекуперації тепла. Противотечійний пластинчастий теплообмінник дозволяє утилізувати до 90% тепла, що міститься у витяжному повітрі. Вбудований в цій серії установок водяний нагрівач повітря компенсує по мірі необхідності втрати тепла на вентиляцію, а також тепловтрати через огороджувальну конструкцію будівлі.
 
Adconair 76 Режим роботи в зимовий період
 
Включення режиму відтавання
Всі рекуперативні теплообмінники при низьких температурах зовнішнього повітря схильні до обмерзання в області каналу викидного повітря. Вбудована функція відтавання кліматичної установки Menerga Adconair 76 усуває утворювання обмерзання завдяки відкриттю байпаса витяжного-викидного повітря. При цьому витяжне повітря примусово направляється в область можливих зледенінь. Подача свіжого повітря в режимі відтавання не припиняється.
 
Adconair 76 Включення режиму відтавання
 
Режим роботи в перехідний період
При підвищенні температур зовнішнього повітря потреба в рекуперації теплової енергії зменшується. Байпасні заслінки по всій глибині кондиціонера Menerga регулюються, щоб забезпечити бажану температуру припливного повітря.
 
Adconair 76 Режим роботи перехідний період
 
Вільне охолодження
При подальшому підвищенні температур зовнішнього повітря, рекуператор не використовується, а повітря проходить через вбудований байпас. Конструкція байпаса в обох повітряних каналах знижує внутрішні втрати тиску і цим істотно знижує споживану потужність електродвигунів обох вентиляторів вентиляційної установки Menerga Adconair 76 у байпасном режимі.
 
Adconair 76 Вільне охолодження
 
Режим роботи у літній період
Якщо температура зовнішнього повітря перевищує температуру витяжного повітря, то для рекуперації холоду застосовується високоефективний теплообмінник. Тепле зовнішнє повітря охолоджується витяжним повітрям.
 
Adconair 76 Режим роботи у літній період
 
Непряме адіабатичне випарне охолодження (опціональне)
Принцип роботи установок Menerga полягає у використанні непрямого випарного адіабатичного охолодження без зміни вологості припливного повітря. Серцем установки Menerga Adsolair 76 є противотечійний пластинчастий теплообмінник, в якій витяжне повітря зрошується водою і відповідно «адіабатично» охолоджується. Зовнішнє повітря при цьому охолоджується через стінки вологим охолодженим викидним повітрям, залишаючись при цьому неуволоженим.
Висока ефективність ґрунтується на тому, що обидва процеси (адіабатичне випарне охолодження витяжного повітря + охолодження зовнішнього повітря) відбуваються одночасно в теплообміннику. Завдяки високому температурному ККД подвійний пластинчастий теплообмінник здатний досягти високого ступеня охолодження зовнішнього повітря, зокрема, можливе охолодження зовнішнього повітря на 14 К. По мірі необхідності підключається компресійна холодильна установка і далі охолоджує припливне повітря. Вбудована компактна система зворотного осмосу скорочує обсяг обслуговування до мінімального і гарантує постійно високу продуктивність випарного охолодження.
 
Adsolair 76 Непряме адіабатичне випарне охолодження
 
Опалення у режимі рециркуляції повітря*
В режимі повної рециркуляції повітря заслінки зовнішнього і выбросного повітря закриті. Повітря підігрівається за допомогою водяного калорифера. Таким чином, приміщення непостійного користування, такі як аудиторії чи спортзали, перед їх безпосереднім використанням можуть швидко прогріватися.
* Можливо тільки при наявності заслінки нагрівання рециркуляційного повітря (опція)
 
Adsolair 76 Опалення у режимі рециркуляції повітря