Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії кліматичної установки Menerga Sorpsolair 73

Режим роботи у зимовий період
При низьких температурах зовнішнього повітря кліматична установка Sorpsolair 73 повністю працює у режимі рекуперації тепла. Стандартний повітронагрівач компенсує по мірі необхідності втрати тепла на вентиляцію, а також тепловтрати через огороджувальну конструкцію будівлі.
 
Sorpsolair 73 Режим роботи у зимовий період
 
Непряме «адіабатичне» випарне охолодження
Якщо при експлуатації в літній період температури зовнішнього повітря вище температури витяжного повітря, зовнішнє повітря охолоджується за допомогою непрямого «адіабатичного» випарного охолодження. Серцем кліматичної установки Menerga Sorpsolair 73 є подвійний пластинчастий теплообмінник, в якій витяжне повітря зрошується водою і відповідно «адіабатично» охолоджується. Зовнішнє повітря при цьому охолоджується через стінки вологим охолодженим викидним повітрям, залишаючись при цьому незволоженим. Висока ефективність ґрунтується на тому, що обидва процеси (адіабатичне випарне охолодження витяжного повітря + охолодження зовнішнього повітря) відбуваються одночасно в теплообміннику. Завдяки високому температурному ККД подвійний пластинчастий теплообмінник здатний досягти високого ступеня охолодження зовнішнього і припливного повітря на 14 К.
 
Sorpsolair 73 Непряме «адіабатичне» випарне охолодження
 
Вільне охолодження у літній період
Коли влітку температура зовнішнього повітря опускається нижче температури зворотного повітря, кліматична установка Menerga Sorpsolair 73 може працювати у режимі вільного охолодження. Зворотне/викидне повітря і зовнішнє/припливне повітря надходять через байпас вище і нижче теплообмінника, і за рахунок зниження втрати тиску скорочується електроспоживання блоків вентиляторів.
 
Sorpsolair 73 Вільне охолодження у літній період
 
Сорбційне кондиціонування
Сорбційне кондиціонування проходить у два етапи: осушування повітря та охолодження повітря. Для осушення тепле зовнішнє повітря проводиться через речовину, що поглинає воду (сорбент – висококонцентрований сольовий розчин). Потім осушене зовнішнє повітря проходить в здвоєний пластинчастий теплообмінник з непрямим випарним охолодженням, в якому воно сильно охолоджується. Розведений водою розсіл регенерується для повторного використання за допомогою тепла. В якості джерел тепла виступають при цьому геліотермічні установки, система центрального опалення або відводиться тепло, наприклад від блокових теплоелектростанцій або технологічних процесів. Осушення повітря і регенерація розсолу відбуваються у окремих циклах. Таким чином, тепло може без втрат накопичуватися, майже протягом необмеженого часу, в рідкому середовищі і застосовуватися при нестабільному забезпеченні теплом. Сорбційне кондиціонування дозволяє кліматичної установці Menerga Sorpsolair 73 виробляти охолодження і осушення без застосування компресорної холодильної машини під час пікового навантаження електроспоживання у літній період.
 
Sorpsolair 73 Сорбційне кондиціонування
Sorpsolair 73 Сорбційне кондиціонування
Включення режиму відтавання
Всі рекуперативні теплообмінники при низьких температурах зовнішнього повітря схильні до обмерзання в області каналу викидного повітря. У режимі відтавання відкривається байпас зовнішнього повітря – припливного повітря і зменшує кількість зовнішнього повітря, що проходить через рекуператор. Тепло витяжного повітря розтоплює можливі обмерзання в теплообміннику, при цьому кількість повітря, що проходить через рекуператор, чітко регулюється.
 
Sorpsolair 73 Включення режиму відтавання