Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії кліматичної установки Menerga Adsolair 56

Рекуперація тепла
При низьких температурах зовнішнього повітря вентиляційна установка Menerga Adsolair 56 повністю працює в режимі рекуперації тепла. Стандартний водяний нагрівач повітря по мірі необхідності компенсує тепловтрати на вентиляцію, а також тепловтрати через огороджувальну конструкцію будівлі.
 
Adsolair 56 Рекуперація тепла
 
Включення режиму відтавання
Всі рекуперативні теплообмінники при низьких температурах зовнішнього повітря схильні до обмерзання в області каналу выбросного повітря. В режимі відтавання відкривається байпас зовнішнього повітря – припливного повітря і зменшує об'єм зовнішнього повітря, що проходить через рекуператор кліматичної установки Menerga Adsolair 56. Тепло витяжного повітря розтоплює можливі обмерзання в теплообміннику, при цьому кількість повітря, що проходить через рекуператор, регулюється по мірі необхідності.
 
Adsolair 56 Включення режиму відтавання
 
Режим роботи в перехідний період
При підвищенні температур зовнішнього повітря потреба в рекуперації теплової енергії зменшується. Байпасні заслінки по всій глибині кондиціонера Menerga регулюються, щоб забезпечити бажану температуру припливного повітря.
 
Adsolair 56 Режим роботи в перехідний період
 
Вільне охолодження
При подальшому підвищенні температур зовнішнього повітря, рекуператор не використовується, а повітря проходить через вбудований байпас. Конструкція байпаса в обох повітряних каналах знижує внутрішні втрати тиску і цим істотно знижує споживану потужність електродвигунів обох вентиляторів вентиляційної установки Menerga Adsolair 56 у байпасному режимі.
 
Adsolair 56 Вільне охолодження
 
Режим роботи у літній період
Если температура наружного воздуха превышает температуру вытяжного воздуха, то для рекуперации холода применяется высокоэффективный теплообменник. Теплый наружный воздух охлаждается вытяжным воздухом.
 
Adsolair 56 Режим роботи у літній період
 
Непряме адіабатичне випарне охолодження
Принцип роботи установок Adsolair полягає у використанні непрямого випарного адіабатичного охолодження без зміни вологості припливного повітря. Серцем установки є подвійний пластинчастий теплообмінник, в якому витяжне повітря зрошується водою і відповідно «адіабатично» охолоджується. Зовнішнє повітря при цьому охолоджується через стінки вологим охолодженим викидним повітрям, залишаючись при цьому незволоженим.
Висока ефективність ґрунтується на тому, що обидва процеси (адіабатичне випарне охолодження витяжного повітря + охолодження зовнішнього повітря) відбуваються одночасно в теплообміннику. Завдяки високому температурному ККД подвійний пластинчастий теплообмінник здатний досягти високого ступеня охолодження зовнішнього повітря, зокрема, можливе охолодження зовнішнього повітря на 14 К.
 
Adsolair 56 Непряме адіабатичне випарне охолодження
 
Опалення в режимі рециркуляції повітря*
У режимі повної рециркуляції повітря заслінки зовнішнього і выбросного повітря закриті. Повітря підігрівається за допомогою водяного нагрівача. Таким чином, приміщення непостійного користування, такі як аудиторії чи спортзали, перед їх безпосереднім використанням можуть швидко прогріватися.
* Можливо тільки при наявності заслінки нагрівання рециркуляційного повітря (опція)
 
Adsolair 56 Опалення в режимі рециркуляції повітря