Логин:
Пароль:
Сохранить логин и пароль
Для получения логина и пароля пишите на почту do@planetaklimata.com.ua


Опис принципу дії кліматичної установки Menerga ThermoCond 39

Пасивний режим
Якщо в пасивному режимі басейну показники температури і осушення, не задані, то установка працює в режимі повної рециркуляції повітря. Це забезпечує рух повітря в басейні, при цьому вентилятори працюють із зниженою продуктивністю.
 
ThermoCond 39 Пасивний режим
 
Опалення в режимі рециркуляції
По мірі необхідності приміщення басейну опалюється кліматичною установкою Menerga ThermoCond 39 за допомогою водяного нагрівача повітря в режимі повної рециркуляції. Для зниження внутрішніх втрат тиску додатково відкривається заслінка відтавання рециркуляційного повітря. Заслінки зовнішнього і викидного повітря закриті.
 
ThermoCond 39 Опалення в режимі рециркуляції
 
Режим активної експлуатації і осушення в черговому режимі
В режимі рециркуляції повітря осушується на випарнику, ефективність процесу осушення істотно збільшується за рахунок підключення теплообмінника. Охолоджене і осушене повітря попередньо підігрівається в теплообміннику теплим витяжним повітрям з приміщення басейну, а потім змішується з частиною необробленого рециркуляційного повітря, далі догрівається конденсатором і подається як припливне повітря в приміщення басейну. Якщо потужності теплового насоса недостатньо, то припливне повітря догрівається водяним нагрівачем повітря.
Завдяки безступінчастому регулюванню теплового насоса можна регулювати витрату повітря по мірі необхідності, що забезпечує стабільну вологість у приміщенні басейну при мінімальних витратах енергії. У режимі активної експлуатації басейну, виходячи з гігієнічних вимог, до припливного повітря підмішується мінімально необхідна частка зовнішнього повітря. Обсяг зовнішнього повітря залежить від випаровування води в басейні в даний момент часу (а також і від кількості відвідувачів басейну), і регулюється кліматичною установкою Menerga ThermiCond 39 автоматично.
 
ThermoCond 39 Режим активної експлуатації і осушення в черговому режимі
 
Прямотечійний режим
З підвищенням вологості зовнішнього повітря заслінка рециркуляції повітря по мірі необхідності закривається. При високій вологості зовнішнього повітря заслінка повністю закривається. У цьому випадку кліматична установка Menerga ThermoCond 39 працює в прямоточному режимі через теплообмінник. Енерговитрати зводяться до мінімуму завдяки розумному регулюванню витрати повітря в залежності від вимог.
 
ThermoCond 39 Прямотечійний режим
 
Опція
Для підтримки певного вологовмісту в приміщенні басейну, відповідного нормам VDI 2089 в літніх умовах, при високій вологості зовнішнього повітря доцільно і економічно вигідно використовувати додаткові патрубки зовнішнього повітря. Другий патрубок зовнішнього повітря призначений для забору зовнішнього повітря. Зовнішнє повітря попередньо охолоджується в теплообміннику і остаточно охолоджується нижче «точки роси» у випарнику. Потім у рекуператорі повітря знову нагрівається і, вже осушене і трохи охолоджене, подається з частиною необробленого зовнішнього повітря в якості припливного повітря басейну. Якщо не потрібно опалювати приміщення басейну, то тепло від конденсації відводиться безпосередньо повітрям, що викидається.
 
ThermoCond 39 Опція